دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می کند

در راستای شکوفایی شهرستان ارسنجان و ایجاد اشتغال پایدار،

دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به مشارکت در طرح های اقتصادی می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید در ساعات اداری به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان مراجعه فرمایید.