دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان برگزار می کند

همایش مدرسه سعیدیه و علمای ارسنجان

با توجه به همایش فرهنگی 16 دی ماه با محوریت مدرسه سعیدیه و علمای ارسنجان،عزیزانی که استاد و مدارکی در این زمینه دارند به حوزه پژوهشی دانشگاه تحویل تا بنام خودشان ثبت گردد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد ارسنجان