قابل توجه کسبه و صنوف محترم شهرستان ارسنجان

در صورت تمایل به درج آدرس و مشخصات و خدمات آن صنف در پرتال جامع شهرستان ارسنجان، موارد زیر را به ایمیل info@diareman.ir ارسال فرمایید.

نام مغازه:

شرح خدمات:

امتیازات ویژه:

آدرس کامل:

شماره تماس:

مدیریت :