• روابط عمومی-چهارشنبه,24 خرداد 1396
    برداشت دانه روغنی کلزا در ارسنجان آغاز شد.
  • -سه شنبه,22 تیر 1395
    بسیاری از نقاط استان فارس که در اقلیم گرم و خشک قرار دارند با تداوم خشکسالی مشکلاتی حاد در تامین آب شرب دارند، شهرستان ارسنجان نیز از جمله مناطقی است که در این زمینه در تیررس مشکلات تامین آب قرار دارد و با شرایط حاد و سخت بحران تامین آب دست و پنجه نرم می کند.