• پرتال جامع شهرستان ارسنجان-یکشنبه,24 اردیبهشت 1396
    سلام ای گُل رویت دَم مسیحایی! / چرا حوالی ِ دنیای ما نمی آیی!؟ .
  • پورتال جامع شهرستان ارسنجان-جمعه,25 فروردین 1396
    خداحافظ زمستان! خداحافظ فصلِ بی امانِ دلتنگی! /فصل دوست داشتنیِ گریز ناپذیر ! فصل عاشقانه های بارانی !/می دانم که زودتر از آنچه می دانی دلم برایت تنگ خواهد شد.../در هزار تویِ سردیِ سوزناک ات ردی ست از دلگرمی های تازه که به رویش بهار می بری... .
  • انجمن ادبی شهرستان ارسنجان-پنج شنبه,24 فروردین 1396
    وقتی از پیاده رو عبور می کنم/در نگاه شاعرانه ام/تمام عابران تو می شوند/تو ولی شبیه هیچ کس/تو هیچ وقت شکل هیچ کس نبوده ای