ارسال شده توسط :

مصطفی رضایی

منبع :

پورتال جامع شهرستان ارسنجان

زمان ارسال :

جمعه,19 خرداد 1396

تاریخ ارسنجان

تقسیمات کشوری

ارسنجان در گذر تاریخ

گذار تاریخی ارسنجان - تقسیمات

منابع محدود تاریخی بیانگر این است که ارسنجان در طول تاریخ یکی از ولایات و یا شهرستان‌های اصلی فارس بوده است.
پرتال جامع شهرستان ارسنجان:

وضعیت شهر در دوره مادها، هخامنشیان و سلوکیان مشخص نیست . 
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﻮﺭﻩ تقسیم شد ﻛﻪ ﺍﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻛﻮﺭﻩٔ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ‌ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﭘﺎﺭﺱ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻛﻮﺭﻩٔ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﻌﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮﺭﻩ‌ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺁﺑﺎﺩﻩ، ﻳﺰﺩﺧﻮﺍﺳت، ﺍﻗﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ.
در بعد از اسلام حداقل در دو دوره سلسلهٔ آق‌قویونلو و دورهٔ ایلخانان مغول (۶۵۴ـ۷۵۰)  سکه در ارسنجان ضرب می‌شده که نشانی از وجود حاکم در این شهر بوده است .
در دورهٔ صفویه ارسنجان یکی از بلوکات ولایت فارس بوده وحاکم از طرف بیگلربیگی فارس که به نوعی نایب‌السلطنه بوده معرفی می‌شد .

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۲۵ ﻫـ.ﻕ. ﺳﺘﻮﺍﻥ ﻫﻨﺮی H.peutinger ﻋﻀﻮ ﺍﺩﺍﺭﻩٔ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﻨﺪ شرقی ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺸﻪ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻚ، ﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺮﭼﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ بود ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ : «... ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺳﻨﺠﺎﻥ ﻣﻘﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌ﺁﻣﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﻴﻊ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻍ‌ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﭙﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺁﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ...». ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻞ ۱۰ ﺗﺎ ۱۲ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ‌ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.

دومین قانون تقسیمات کشوری در۱۶ آبانماه سال ۱۳۱۶ هجری شمسی که قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران به تصویب می‌رسد غلامعلی گزرسس نایب الحکومه ارسنجان و کربال بودند و بعد از آن با نام بخشدار ارسنجان و کربال که مستقیما زیر نظر حکومت فارس بودن کار میکردند .
کماکان از جنوب آباده ، شهرستان پاسارگاد، کربال ، مرودشت ، آباده طشت وسیدان محدوده جغرافیایی حکومت ارسنجان بوده است .

 

 
.
نظرات و یادداشت ها
افزودن نظر جدید
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
متن پیام:تصویر فوق را وارد کنید


طرح "پیاده روی بزرگ از خانه تا مدرسه" با حضور دانش آموزان مدارس ارسنجان،برگزار شد.
نوزاد عجول مادر23 ساله ارسنجانی در راه انتقال به بیمارستان مرودشت،در آمبولانس به دنیا آمد.
دوره آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر در جوانان،در جمع کارآموزان اداره فنی وحرفه ای ومرکز ترک اعتیاد ارسنجان ،برگزار شد.
سومین جلسه آموزشی پیشگیری از حوادث حمل و نقل در جوانان درسال97،در جمع کارآموزان فنی وحرفه ای وکارکنان بیمارستان ارسنجان، برگزار شد.
همزمان با هفته قلب ،همایش پیشگیری از بیماری های قلبی وعروقی در ارسنجان ،برگزار شد.